Hotline 0902747188

ĐẦU NỐI NHANH CHỮ L

0 VNĐ

ĐẦU NỐI NHANH CHỮ L - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Đặt hàng

Thông tin chi tiết sản phẩm

 

MODEL ΦD T E L A B H ΦP d ORIFICE

PL-04-01

4

PT 1/8

22.5

31.3

8

15

10

11

5.5

2.5

PL-04-02

PT 1/4

23.5

34

10

14

8

2.5

PL-04-03

PT 3/8

23.5

29.5

11

17

10

2.5

PL-04-M5

M5*P0.8

22.5

27.5

3.5

10

2.2

2.5

PL-04-M6

M6*P1.0 22 28.5 3.5 10   2.5

PL-06-01

6

PT 1/8

24.5

33.3

8

15

12

13

5.5

2.5

PL-06-02

PT 1/4

24.5

35.7

10

14

8

4.0

PL-06-03

PT 3/8

25.5

36.9

11

17

10

4.0

PL-06-04

PT 1/2

25.5

40.5

14

21

14

4.5

PL-06-M5

M5*P0.8

25.5

29.9

3.5

12

2.5

2.5

PL-06-M6

M6*P1.0

25

30.5

4

12

3

2.5

PL-08-01

8

PT 1/8

29.8

37.5

8

18

14

15

5.5

4.0

PL-08-02

PT 1/4

29.8

39.5

10

14

8

4.0

PL-08-03

PT 3/8

29.8

40.8

11

17

10

4.0

PL-08-04

PT 1/2

29.8

44.3

14

21

14

4.0

PL-10-01

10

PT 1/8

37.3

43.8

8

22

17

18

5.5

6.5

PL-10-02

PT 1/4

37.3

45.8

10

17

8

6.5

PL-10-03

PT 3/8

37.3

46.8

11

17

10

6.5

PL-10-04

PT 1/2 37.3 50.3 14 21 14 7.5

PL-12-01

12

PT 1/8

37.6

44.1

8

22

19

20

5.5

6.5

PL-12-02

PT 1/4

37.6

46.1

10

19

8

6.5

PL-12-03

PT 3/8

37.6

48.1

11

19

10

7.0

PL-12-04

PT 1/2

37.6

50.6

14

21

14

7.5

PL-16-03

16

PT 3/8

46

57.5

11

24

24

26

10

11.0

PL-16-04

PT 1/2 46 60.5 14 24 14 14.0

 **All Whole Numbers = Millimeters (MM)

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ :

0902 747 188 - kd.hoaiduc@gmail.com - Mr.Duẫn

0938 616 002 - kd01.hoaiduc@gmail.com - Mr.Nghĩa

Image

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ THẬP PZA

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ THẬP PZA - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ Y CẮM ỐNG

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ Y CẮM ỐNG - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ L CẮM ỐNG

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ L CẮM ỐNG - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ T CẮM ỐNG

ĐẦU NỐI KHÍ CHỮ T CẮM ỐNG - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

ĐẦU NỐI CHỮ T

ĐẦU NỐI CHỮ T - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

ĐẦU NỐI PC & PC-G

ĐẦU NỐI PC & PC-G - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

ĐẦU NỐI NHANH CHỮ L

ĐẦU NỐI NHANH CHỮ L - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

ĐẦU NỐI THẲNG PUC

ĐẦU NỐI THẲNG PUC - Hãng sản xuất : HPC - Korea

Image

BỘ CHIA TRẠC 3 YHM

BỘ CHIA TRẠC 3 YHM

Image

KHỚP NỐI KHÍ TRẠC 3 YHO

KHỚP NỐI KHÍ TRẠC 3 YHO